• Odbierz prezent
ranking brokerów forex
Z artykułu dowiesz się:

- Jak zmieniały się wyniki traderów w poszczególnych kwartałach
- Klienci którego polskiego brokera radzili sobie najlepiej w III kwartale 2017 roku

Z racji tego, że wszystkie polskie domy maklerskie (i nie tylko) podały już dane o wynikach swoich klientów na tynku OTC w III kwartale bieżącego roku, możemy podsumować te dane i przedstawić najnowszy ranking brokerów Forex. Doszło w nim do niewielkich przetasowań, m.in. na pozycji lidera zestawienia.

 

Od września ubiegłego roku brokerzy oferujący handel kontraktami CFD są zobowiązani do publikowania kwartalnych wyników swoich klientów w formie odsetka zarabiających i tracących traderów dla poszczególnych kategorii (według instrumentów bazowych). Za nami już 4 podsumowania kwartalne (sprawdź IIIQ 2016, IVQ 2016, IQ 2017, IIQ2017), w których pokazywaliśmy jak w poszczególnych kategoriach radzili sobie klienci polskich domów maklerskich. Od danych za II kwartał 2017 roku, na łamach serwisu FXMAG.PL publikujemy specjalny ranking, pozwalający porównać całość  wyników i wyłonić tych brokerów, których klienci najlepiej radzą sobie na rynkach. Zmianą w stosunku do poprzednich zestawień w przypadku najnowszego rankingu, jest dołączenie dwóch zagranicznych brokerów – CMC Markets i Admiral Markets – którzy od momentu wprowadzenia wymogu prezentacji wyników przez polskie domy maklerskie również publikują wyniki osiągane przez swoich klientów (choć nie są do tego zobligowane).

 

Poprzednie zestawienie

W poprzednim zestawieniu liderem rankingu był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (BossaFX). Całe zestawienie prezentowało się następująco (metodologia omówiona na końcu artykułu):

  1. BossaFX: 14,77 pkt.
  2. Noble Securities: 10,23
  3. mForex: 10,05
  4. TMS Brokers: 8,71
  5. X-Trade Brokers: 7,69
  6. BM Alior Bank: 0,00

 

W przypadku najnowszego rankingu doszło do małych przetasowań, na które wpływ miało m.in. włączenie dwóch brokerów zagranicznych do zestawienia. Przed przejściem do rankingu omówimy jednak tendencje widoczne w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD na przestrzeni pięciu kwartałów. Zarówno w przypadku samego rankingu, jak i omówienia kategorii, skupiamy się na kontraktach CFD na waluty, indeksy i towary, jako że są to najbardziej popularne instrumenty wśród traderów.

 

Waluty - najbardziej zmienna kategoria

W przypadku kontraktów CFD na waluty, wciąż najlepszym okresem, pod względem odsetka zyskujących traderów, był III kwartał ubiegłego roku. Był to pierwszy kwartał, dla którego domy maklerskie musiały ujawnić dane o wynikach swoich klientów. W III kwartale bieżącego roku średni odsetek zyskujących w przypadku kontraktów CFD na Forex wyniósł 35,82% (w III kwartale ubiegłego roku było to znacznie więcej, bo 42,64%) i był nieznacznie wyższy niż w poprzednim kwartale (35,20%). Poprawę wyników odnotowano w czterech z ośmiu domów maklerskich. Wyniki prezentują się słabiej, gdy porównamy je ze średnią z pięciu okresów raportowych dla każdego brokera z osobna. Tylko klienci Noble Securities osiągnęli na rynku walutowym w III kwartale wyniki wyższe od średniej (gorszy wynik wyłącznie od danych za III kwartał ubiegłego roku). W czołówce tego zestawienia, z średnimi wynikami lepszymi niż w przypadku innych domów maklerskich mamy jeszcze DM BOŚ i CMC Markets. Tylko w przypadku tych trzech domów maklerskich średni odsetek zyskujących przekracza 39%.

 

forex

 

Indeksy - stabilne wyniki

W kategorii indeksy odnotowaliśmy nieznaczny wzrost odsetka zyskujących traderów – z 37,21% do 37,37%. Ostatni 3-miesięczny okres był drugim najlepszym kwartałem dla tej kategorii kontraktów CFD (po III kwartale ubiegłego roku, gdy zyskiwało średnio 39,71% traderów handlujących na indeksach). Lepsze wyniki w tej kategorii, w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaprezentowało trzech brokerów – BM Alior Bank, BossaFX i CMC Markets. Wyniki prezentowane przez pierwszego z nich mocno zaburzają analizę wyników zbiorczych. Alior w ostatnich trzech kwartałach prezentował wyniki znacząco odbiegające (w dół) od tych, które prezentowali pozostali brokerzy. Gdybyśmy nie ujęli tego brokera w zestawieniu, to najświeższy okres raportowy byłby już, nie drugim, a trzecim najlepszym okresem dla tej kategorii (wyniki pogorszyłyby się w stosunku do poprzedniego kwartału). Dużo lepszy obraz rynku uzyskalibyśmy, gdybyśmy mogli uwzględnić dane o liczbie klientów każdego domu maklerskiego, uwzględnionych w danej kategorii. W takiej sytuacji istniałaby możliwość wykorzystania średniej ważonej zamiast prostej.

Co ciekawe, tylko trzech brokerów zaprezentowało w przypadku III kwartału wyniki słabsze od średniej z pięciu kwartałów. Wynika to mimo wszystko z dużego wpływu, jaki na średnią miały dane z I kwartału 2017 roku, które były znacznie słabsze niż w przypadku innych okresów. Najlepsze wyniki (biorąc pod uwagę średnią) w tej kategorii kontraktów CFD osiągają klienci trzech bankowych domów maklerskich: Noble Securities, BossaFX mForex.

 

 

indeksy

 

Towary - najwięcej zyskujących

Towary to kategoria kontraktów CFD, przy której możemy na ten moment zauważyć pewną tendencję – w przypadku nieparzystych kwartałów odsetek zyskujących rośnie, a w przypadku parzystych spada. Tak było również w przypadku III kwartału 2017 roku, w którym średni odsetek zyskujących traderów wzrósł z 39,39% do 42,42%, był jednak gorszy od najlepszego dotychczasowego – w I kwartale bieżącego roku zyskiwało 44,08% traderów handlujących kontraktami opartymi o towary (najprawdopodobniej głównymi rynkami, na których działają traderzy są tutaj ropa naftowa i złoto). Spośród trzech najważniejszych kategorii kontraktów CFD, to właśnie w przypadku towarów odsetek zyskujących jest największy – w ostatnich pięciu kwartałach jest to 41,37% w porównaniu do 36,72% dla indeksów (37,99% bez Alior Banku) i 37,41% dla walut.

Towary to również kategoria, w której wyraźnie widać to, że kluczowy wpływ na wyniki traderów mają warunki rynkowe. Tendencje pogarszających się lub polepszających wyników widoczne są u wszystkich brokerów publikujących wyniki. W przypadku danych za III kwartał bieżącego roku żaden z domów maklerskich nie zaprezentował słabszych wyników klientów niż kwartał wcześniej – tylko w przypadku CMC odsetek zyskujących nie zmienił się, a w przypadku pozostałych brokerów wzrósł. W porównaniu do wyników średnich, tylko dwóch brokerów zaprezentowało wyniki słabsze – Admiral Markets i TMS Brokers.

W przypadku tej kategorii również widzimy, że w ujęciu 5 ostatnich kwartałów najlepiej radzą sobie klienci bankowych domów maklerskich, które wymieniliśmy również w przypadku indeksów. Zmienia się tylko kolejność: BossaFX, Noble Securities, mForex.

 

commodities

 

Ranking za III kwartał 2017 roku

W opisie poszczególnych kategorii nacisk położony był na wyniki z wszystkich pięciu kwartałów, dla których mamy dostępne dane o wynikach klientów polskich domów maklerskich. Teraz pora przyjrzeć się temu, w których domach maklerskich klienci radzili sobie najlepiej w samym III kwartale 2017 roku. Dane przedstawia poniższa tabela. Wynik zbiorczy został przedstawiony przy pomocy średniej arytmetycznej, co jednak nie jest doskonałym wskaźnikiem, ze względu na opisane wcześniej mankamenty.

 

ranking forex

 

W kategorii waluty zdecydowanie największy odsetek zyskujących mamy w przypadku klientów Noble Securities (42,99%). Dane zaprezentowane przez tego brokera, wraz z CMC Markets (39,00%), odbiegały od wyników zaprezentowanych przez pozostałych brokerów. Na ‘najniższym stopniu podium’ mamy DM BOŚ, który w poprzednim kwartale przewodził stawce w tej kategorii.

W przypadku indeksów prym wiodą trzy domy maklerskie wspomniane już w przypadku ogólnego omówienia kategorii ‘indeksy’. Odsetek zyskujących traderów w BossaFX (42,19%), mForex (40,56%) i Noble Securities (40,12%) jest tu wyraźnie wyższy niż w przypadku pozostałych brokerów. Ci sami brokerzy znajdowali się w czołówce poprzedniego zestawienia, ale wtedy najlepiej wypadł mForex.

Bankowe domy maklerskie znajdują się również w czołówce kategorii ‘towary’. Do wspomnianej trójki dołącza tutaj BM Alior Bank – na drugim miejscu z 45,50% zyskujących klientów. Najlepszy wyniki, podobnie jak kwartał wcześniej, zaprezentowała BossaFX (49,54%), a trzeci jest Noble Securities (44,97%)

W przypadku mniej istotnych kategorii – ‘akcje’ i ‘obligacje / stopy procentowe’ – najlepsze wyniki zaprezentowali odpowiednio CMC Markets (47,00%) i Alior (100,00%). Z racji mniejszego zainteresowania traderów tego typu instrumentami, wyniki te stanowią jednak słaby obraz ryzyka handlu na tych rynkach i nie są uwzględniane przy tworzeniu końcowego rankingu.

 

ranking forex

 

W najnowszym rankingu kwartalnym, na czele zestawienia znalazł się Noble Securities, a lider rankingu z II kwartału bieżącego roku znalazł się na drugim miejsce ze stratą tylko 0,1 pkt. Wyniki zaprezentowane przez obu brokerów w najważniejszych kategoriach plasowały się w pierwszej trójce. Większa ilość punktów w rankingu dla Noble Securities wynika tutaj z dużo lepszych wyników w kategorii ‘waluty’, w której rozpiętość wyników była najmniejsza, a różnica pomiędzy wynikami klientów Noble Securities i BossaFX największa. W pozostałych kategoriach odsetek zyskujących klientów był zbliżony. Zestawienie za III kwartał ponownie zamyka BM Alior Banku, choć niewiele więcej punktów uzyskali X-Trade Brokers i TMS Brokers. Na wyniki Aliora ponownie zaważyły głównie słabe wyniki, jakie klienci tego brokera osiągają w kategorii ‘indeksy’. Brokerzy zagraniczni – Admiral Markets i CMC Markets – uplasowali się w połowie stawki, z punktacją zbliżoną do mForex.

 

Metodologia

Punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki przydzielane są najlepszemu i najgorszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tego jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych.

Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Zestawienia nie należy traktować jako podstawowego kryterium w wyborze brokera do handlu na rynku kontraktów CFD. Nie można oczekiwać, że podobna tendencja w wynikach widoczna będzie w kolejnych miesiącach. Trudno również ocenić, czy różnice w prezentowanych danych wynikają z różnych warunków handlowych, poziomu materiałów edukacyjnych, różnej bazy klientów (różnice pomiędzy bankowymi i niebankowymi domami maklerskimi), czy jeszcze innych czynników. Szczególnie dane w kategorii ‘towary’, sugerują, że największy wpływ na wyniki traderów mogą mieć warunki rynkowe – zmienność cen instrumentów i występowanie niespodziewanych i okresowych silnych ruchów.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk