• Odbierz prezent
Ranking brokerów - sprawdź, gdzie traderom zarabia się najlepiej

[Aktualizacja 8 kwietnia 2020r. o godzinie 9:18]

Dzięki temu, że wszystkie polskie domy maklerskie opublikowały już dane na temat wyników osiąganych przez swoich klientów na rynku OTC, możemy zaprezentował najnowszy ranking brokerów Forex. Ranking ten wskazuje na podmioty, których klienci najlepiej radzą sobie w handlu kontraktami CFD na najbardziej popularne klasy aktywów. Po raz kolejny doszło w nim do zmiany lidera.

 

Od III kwartału 2016 roku polskie domy maklerskie działające na rynku Forex/OTC są zobligowane do publikowania danych o wynikach osiąganych przez swoich klientów. Są one prezentowane w formie odsetka zyskujących/tracących osób w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD. Za nami już 6 podsumowań kwartalnych, które dostępne są tutaj: IIIQ 2016, IVQ 2016, IQ 2017, IIQ 2017, IIIQ 2017, IVQ 2017. Po raz czwarty na podstawie tych danych publikujemy specjalny ranking brokerów Forex. Obejmuje on 6 polskich domów maklerskich (z początku dane te prezentowała większa liczba podmiotów, ale w międzyczasie zrezygnowali oni z działalności na rynku FX), a także 2 brokerów zagranicznych, którzy działają na rynku polskim i również podają dane o wynikach swoich klientów (choć nie są do tego zobligowani).

 

Poprzedni ranking (IVQ 2017)

W zestawieniu za ostatni kwartał ubiegłego roku zdecydowanie najlepiej wypał DM BOŚ, działający na rynku Forex pod marką BossaFX. Drugie i trzecie miejsce w zestawieniu przypadło zagranicznemu brokerowi Admiral Markets i DM Noble Securities.

 

ranking forex

 

Zwycięzcy dotychczasowych rankingów:

  • IIQ 2017 – BossaFX
  • IIIQ 2017 – Noble Securities
  • IVQ 2017 - BossaFX

 

W najnowszym rankingu nastąpiły zmiany w czołówce zestawienia, ale przed przejściem do omówienia poszczególnych lokat omówimy tendencje widoczne w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD na przestrzeni ostatnich 7 kwartałów.

 

Waluty – najgorszy kwartał w historii

Już pierwsze publikacje wyników kwartalnych pokazały nam, że wyniki w tej kategorii mogą być gorsze niż kwartał wcześniej. Kolejne publikacje potwierdziły to, gdyż tylko 1 na 8 brokerów wskazał na poprawę odsetka zyskujących na kontraktach walutowych. Był to CMC Markets, który zaprezentował przy tym najlepszy wynik w tej kategorii. Średni odsetek zyskujących spadł w porównaniu do poprzedniego kwartału z 34,54% do 33,62%. Tym samym I kwartał 2018 roku był najgorszym dla tej kategorii od momentu, w którym brokerzy zaczęli publikować dane o wynikach klientów. Kategoria walut pozostała przy tym tą, w której różnice w wynikach pomiędzy poszczególnymi brokerami na przestrzeni kwartałów pozostają najniższe.

Na przestrzeni ostatnich 7 kwartałów najlepsze wyniki w kategorii walut osiągają klienci BossaFX i Noble Securities (wg średniej arytmetycznej). Są to jedyni brokerzy, którzy dotychczas zajmowali najwyższe miejsce w przygotowanych przez nas rankingach. W zestawieniu bazującym na średnich nastąpiło kilka przesunięć względem poprzedniego kwartału – w górę przesunął się Alior, kosztem XTB, a także  Admiral Markets kosztem TMS.

 

wyniki forex

 

Indeksy – lepiej, ale wciąż słabo

W przypadku tej kategorii nie można było wskazać na konkretne tendencje w wynikach osiąganych przez traderów. 5 brokerów opublikowało dane lepsze niż kwartał wcześniej, a 3 gorsze. Średnia dla wszystkich brokerów wzrosła względem poprzedniego kwartału (najgorszego wśród w historii publikacji danych) z 30,74% do 32,40%. Pomimo poprawy wyników był to i tak jeden z gorszych kwartałów dla tej kategorii, która jest zresztą najgorsza wśród trzech kluczowych (obok walut i towarów).

Poprawę wyników w tej kategorii odnotowali klienci BM Alior Bank, DM BOŚ, DM Noble Securities i CMC Markets i Admiral Markets. Do tej pory najgorsze wyniki w tej kategorii publikował Alior i zazwyczaj odstawały one znacząco od danych pozostałych brokerów. W przypadku I kwartału 2018 roku pomimo wyraźnej poprawy odsetka zyskujących, Alior i tak zaprezentował najgorsze wyniki, choć nie odstają one od innych już tak znacząco. Liderami w tej kategorii są Ci sami brokerzy co w przypadku walut, ale w odwrotnej kolejności – najlepsze wyniki w ujęciu średnim publikował dotąd Noble Securities, a po nim BossaFX. W przypadku tej kategorii nie doszło do zmian na poszczególnych miejscach.

 

wyniki forex

 

Towary – zdecydowanie najlepsza kategoria

W wynikach osób handlujących na kontraktach towarowych, podobnie jak w przypadku walut, widoczna była wyraźna tendencja. Miała ona jednak charakter przeciwny, gdyż odsetek zyskujących poprawił się u prawie wszystkich brokerów. Wyjątkiem, tym razem negatywnym, znów był CMC Markets, publikując przy tym zdecydowanie najniższy wynik w tej kategorii.

W kategorii towarów prawie za każdym razem odsetek zyskujących jest wyższy niż w przypadku walut i indeksów. Jedyny wyjątek to IV kwartał 2016 roku, gdzie minimalnie lepszy wynik odnotowano w przypadku indeksów. Średni odsetek zyskujących w ostatnich 7 kwartałach to w przypadku towarów 40,59%, przy zdecydowanie niższych wynikach w przypadku walut (36,46%) i indeksów (35,24%). Jest to również kategoria, w której obserwujemy najniższe wahania odsetka zyskujących z kwartału na kwartał.

Do tej pory najlepsze wyniki w tej kategorii publikowali BossaFX i Noble Securities. Najsłabiej zaś wypadali klienci CMC Markets. W porównaniu do poprzedniego zestawienia nie doszło do żadnych zmian na poszczególnych lokatach.

 

wyniki forex

 

Ranking za I kwartał 2018 roku

Zestawienia średnich za ostatnie 7 kwartałów pokazały nam, że zdecydowanie najlepsze wyniki w trzech kluczowych kategoriach osiągają klienci DM BOŚ i DM Noble Securities, czyli domów maklerskich zajmujących każdorazowo czołowe lokaty w naszych rankingach. W poniższej tabeli prezentujemy już zbiorcze dane dotyczące samego I kwartału 2018 roku, które podsumowane są średnią arytmetyczną dla wszystkich brokerów prezentujących wyniki w danej kategorii. Tabela ujmuje także dwie nie komentowane wcześniej kategorie kontraktów CFD – na akcje (łącznie z akcjami syntetycznymi) i obligacje / stopy procentowe. Kategorie te nie są jednak brane pod uwagę w ogólnym rankingu i nie zostały szerzej omówione z kilku ważnych powodów:

  • są to aktywa, które są mniej popularne wśród traderów rynku Forex,
  • w ich przypadku (szczególnie dotyczy to kontraktów na obligacje / stopy procentowe) wyniki często są nieistotne statystycznie ze względu na małą ilość handlujących,
  • nie wszyscy brokerzy oferują możliwość handlu na kontraktach opartych o aktywa zaliczane do tych dwóch kategorii.

Niektórzy z brokerów prezentowali również dane dotyczące innych kategorii (np. opcje i kontrakty na kryptowaluty), jednak tych przypadków było na tyle mało, że prezentowanie ich w ogólnym zestawieniu nie miałoby sensu.

 

ranking forex

 

W przypadku kontraktów na waluty najlepiej wypadli klienci CMC Markets (36,00% zyskujących), a także historycznych liderów tej kategorii – Noble Securities (35,21%) i BossaFX (35,04%). Najgorzej wypadli z kolei klienci mForex (30,22%).

W kategorii indeksów najwyższy wynik zaprezentował Noble Securities (39,41%), a za nim Admiral Markets (37,16%). Najsłabiej wciąż wypada tutaj wspominany już przy szerszym omawianiu tej kategorii Alior (26,90%).

W przypadku towarów liderem znów był Noble Securities, w przypadku którego niemal połowa osób handlujących kontraktami na towary odnotowała zysk (49,68%). Wyraźnie wyższy odsetek zyskujących od pozostałych brokerów zaprezentował także DM BOŚ (47,37%). Najsłabiej spisali się za to klienci CMC Markets (31,00%).

Najwyższy odsetek zyskujących na kontraktach na akcje (i akcjach syntetycznych) zaprezentowali Admiral Markets (37,01%) i X-Trade Brokers (29,78%). Zaś w przypadku kontraktów na obligacje/ stopy procentowe byli to Noble Securities (62,50%) i Alior (50,00%). Pierwsza z tych kategorii wiąże się z historycznie najgorszymi średnimi wynikami, a druga z najlepszymi (co można wiązać z niską zmiennością instrumentu bazowego).

 

ranking brokerów forex

 

W rankingu za I kwartał 2018 roku zdecydowanie najwięcej punktów zdobył Noble Securities (14,32), który w 2 z 3 kluczowych kategorii przedstawił najwyższy odsetek zyskujących klientów, a w trzeciej z nich drugi najwyższy odsetek. Drugie miejsce zajmuje lider poprzedniego rankingu DM BOŚ (11,58), a trzecie drugi w ostatnim rankingu Admiral Markets (9,78). Najniższe wyniki osiągnęli XTB (4,59) i mForex (4,74).

 

Cała powyższa analiza wyników pozwala podtrzymać wnioski płynące z poprzednich zestawień. Największe znaczenie w zmianie odsetka zyskujących traderów mają czynniki rynkowe, na co wskazuje fakt występowania tendencji widocznych w poszczególnych kategoriach u zdecydowanej większości brokerów. Duże znaczenie, w kontekście zróżnicowania wyników pomiędzy poszczególnymi brokerami, mają zapewne koszty transakcyjne, ale również charakterystyka klientów. Wskazuje na to fakt, że najlepsze wyniki prezentują bankowe domy maklerskie, które prowadzą zdecydowanie mniej agresywny marketing i nie przyciągają raczej do siebie poczatkujących i mało doświadczonych traderów.

 

Metodologia

Punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki przydzielane są najlepszemu i najgorszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tego jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych.

Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Zestawienia nie należy traktować jako podstawowego kryterium w wyborze brokera do handlu na rynku kontraktów CFD. Nie można oczekiwać, że podobna tendencja w wynikach widoczna będzie w kolejnych miesiącach.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk