• Odbierz prezent
Ranking brokerów Forex - Sprawdź kto wypadł najlepiej w II kwartale 2018!

Wszystkie polskie domy maklerskie opublikowały już wyniki osiągane przez swoich klientów na rynku OTC w II kwartale 2018 roku. Wyniki te podsumowujemy w niniejszym materiale, przedstawiając kolejny ranking brokerów Forex. Względem poprzedniego zestawienia doszło w nim do zmiany lidera. Sprawdźmy gdzie polskim traderom zarabia się najlepiej.

[Aktualizacja 8:56 8 kwietnia 2020]

Od III kwartału 2016 roku polskie domy maklerskie działające na rynku Forex/OTC są zobligowane do publikowania danych o wynikach osiąganych przez swoich klientów. Do tej pory zebraliśmy więc już dane o tym jak radzą sobie traderzy rynku Forex/OTC z okresu pełnych 2 lat. Dane te prezentowane są w formie odsetka zyskujących/tracących osób w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD. Za nami już 7 podsumowań kwartalnych, które dostępne są tutaj: IIIQ 2016, IVQ 2016, IQ 2017, IIQ 2017, IIIQ 2017, IVQ 2017, IQ 2018. Po raz piąty na podstawie tych danych publikujemy specjalny ranking brokerów Forex. Obejmuje on 6 polskich domów maklerskich (z początku dane te prezentowała większa liczba podmiotów, ale w międzyczasie zrezygnowali oni z działalności na rynku FX), a także 2 brokerów zagranicznych, którzy działają na rynku polskim i również podają dane o wynikach swoich klientów (choć nie są do tego zobligowani).

 

Poprzedni ranking (IQ 2018)

W poprzednim rankingu najlepiej wypadł broker Noble Securities. Zdobył on zdecydowanie najwięcej punktów (14,32 na 15,00 możliwych). Jego klienci zaprezentowali się najlepiej w 2 z 3 kluczowych kategorii. Od początku publikowania przez nas rankingu brokerów Noble Securities za każdym razem zmienia się na pozycji lidera z DM BOŚ. Użytkownikom platformy BossaFX przypadło w rankingu tym razem drugie miejsce (11,58 pkt). Na trzecim miejscu zameldował się Admiral Markets (9,78 pkt).

 

ranking brokerów forex

 

Zwycięzcy dotychczasowych rankingów:

  • IIQ 2017 – BossaFX
  • IIIQ 2017 – Noble Securities
  • IVQ 2017 – BossaFX
  • IQ 2018 – Noble Securities

W najnowszym rankingu nastąpiły zmiany w czołówce i na dalszych pozycjach zestawienia, ale przed przejściem do omówienia poszczególnych lokat omówimy tendencje widoczne w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD na przestrzeni ostatnich 8 kwartałów.

 

Waluty – traderzy poprawiają wyniki

Wyniki prezentowane kolejne przez poszczególnych brokerów bardzo szybko wskazały na tendencję, która w II kwartale wystąpiła w przypadku osób handlujących na kontraktach CFD opartych o kursy walut. Była to tendencja pozytywna, gdyż zasadniczo odsetek zyskujących traderów poprawił się. Wyjątkiem były wyniki zaprezentowane przez TMS Brokers i Noble Securities. W tych 2 przypadkach odnotowano nieznaczny spadek odsetka zyskujących. W ujęciu średnim odsetek zyskujących na kontraktach walutowych wzrósł w porównaniu do I kwartału z 33,62% do 34,71%. Na przestrzeni 2 lat jest to piąty najlepszy kwartał, jednocześnie z wynikiem słabszym od średniej na poziomie 36,24%.

Na przestrzeni 8 kwartałów najlepsze wyniki w kategorii walut osiągają klienci BossaFX i Noble Securities (wg średniej arytmetycznej). W zestawieniu nie doszło do zmian na poszczególnych miejscach. Najsłabiej w kategorii waluty wciąż wypadają klienci mForex.

 

ranking forex

 

Indeksy również na plus

Kontrakty CFD na indeksy to druga z kategorii, w której odnotowano pozytywną tendencję w wynikach osiąganych przez traderów. Również tutaj odsetek zyskujących klientów brokerów wzrósł w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wyjątek stanowi jedynie BM Alior Bank, którego klienci w II kwartale spisali się słabiej niż w I kwartale 2018 roku. Odsetek zyskujących, w ujęciu średnim, zwiększył się z 30,74% do 32,40%. Należy przy tym wspomnieć, że poprzedni kwartał był do tej pory najsłabszym dla handlujących na indeksach. Pomimo poprawy wyników w II kwartale 2018 roku okres ten i tak był trzecim najsłabszym na przestrzeni ostatnich 2 lat, a osiągnięty wynik zaniża średnią dla tego okresu, która obecnie wynosi 35,13%.

Najlepsze wyniki w tej kategorii osiągają klienci tych samych domów maklerskich co w przypadku kategorii ‘waluty’. Zmieniona jest jedynie kolejność, gdyż średnio najlepsze wyniki prezentuje Noble Securities, a nieco słabsze DM BOŚ. Podobnie jak w przypadku walut, również tutaj nie doszło do zmian w zestawieniu średnich wyników. Najsłabiej wciąż wypadają klienci BM Alior. Ten broker praktycznie w każdym dotychczasowym kwartale prezentował w tej kategorii wyniki znacząco odstające od tych, które publikowali inni brokerzy.

 

ranking forex

 

Towary – najgorszy okres w historii

W kategorii ‘towary’, która na przestrzeni ostatnich 2 lat była najlepszą dla traderów spośród 3 głównych kategorii, również widoczna była tendencja w wynikach prezentowanych przez brokerów za II kwartał bieżącego roku. W tym przypadku była to jednak tendencja negatywna – odsetek traderów zyskujących na towarach spadł, a w niektórych przypadkach znacząco, czego najlepszym przykładem jest Noble Securities. Z tej negatywnej tendencji nie wyłamał się żaden broker, co idealnie pokazuje jak trudnym dla traderów handlujących surowcami był okres kwiecień-czerwiec (warto odnotować, że był to okres dynamicznego trendu spadkowego na rynku złota i silnych wahań na rynku ropy). W ujęciu średnim odsetek zyskujących traderów spadł bardzo mocno, bo z 41,02% do 36,22%. Jest to jak do tej pory najgorszy wynik w tej kategorii na przestrzeni 8 kwartałów (porównywalny do IV kwartału 2017 roku, gdy zyskiwało 36,24% traderów).

Na przestrzeni ostatnich 2 lat najlepiej na kontraktach towarowych radzą sobie klienci DM BOŚ i Noble Securities. Zmiana nastąpiła na miejscach 3. i 4. mForex Wyprzedził Admiral Markets dzięki temu, że w przypadku tego brokera spadek odsetka zyskujących w II kwartale był minimalny, a wynik zaprezentowany przez brokera okazał się trzecim najwyższym wśród wszystkich brokerów. Najsłabsze wyniki w tej kategorii prezentuje CMC Markets.

 

ranking forex

 

Ranking za II kwartał 2018 roku

W zestawieniach średnich wyników prezentowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie doszło do zbyt wielu przetasowań, a na tle pozostałych brokerów wyróżniają się DM BOŚ i Noble Securities. Poniżej prezentujemy zbiorcze dane dotyczące samego II kwartału 2018 roku, które podsumowane są średnią arytmetyczną dla wszystkich brokerów prezentujących wyniki w danej kategorii. Tabela ujmuje także dwie nie komentowane wcześniej kategorie kontraktów CFD – na akcje (łącznie z akcjami syntetycznymi) i obligacje / stopy procentowe. Kategorie te nie są jednak brane pod uwagę w ogólnym rankingu i nie zostały szerzej omówione z kilku ważnych powodów:

  • są to aktywa, które są mniej popularne wśród traderów rynku Forex,
  • w ich przypadku (szczególnie dotyczy to kontraktów na obligacje / stopy procentowe) wyniki często są nieistotne statystycznie ze względu na małą ilość handlujących,
  • nie wszyscy brokerzy oferują możliwość handlu na kontraktach opartych o aktywa zaliczane do tych dwóch kategorii.

 

ranking forex

 

W II kwartale najlepszy wynik w kategorii ‘waluty’ znów zaprezentował CMC Markets. Zysk odnotowało 38% klientów brokera handlujących na kontraktach walutowych (swoistą wadą wyników prezentowanych przez CMC Markets jest zaokrąglenie wyników do pełnych punktów procentowych). Niewiele słabiej wypadli klienci BM Alior Bank (37,50%) i Admiral Markets (37,14%). Brokerzy, którzy na przestrzeni ostatnich 2 lat prezentowali najlepsze wyniki w tej kategorii – DM BOŚ i Noble Securities – zostali sklasyfikowany dopiero na kolejnych dwóch miejscach. Najsłabiej spisali się klienci TMS Brokers (30,40%) i mForex (30,65%).

W kategorii ‘indeksy’ zdecydowanie najlepiej wypada Noble Securities, z odsetkiem zyskujących klientów na poziomie 42,16%. Dobrze wypadli także klienci DM BOŚ (39,75%) i Admiral Markets (38,36%). Najsłabiej w tej kategorii tradycyjnie wypadli klienci BM Alior Bank (23,90%).

W przypadku kontraktów na towary najwyższy odsetek zyskujących zaprezentował DM BOŚ – było to 41,47%. Mocne wyniki zaprezentowali także dwaj inni brokerzy – mForex (39,26%) i TMS Brokers (39,20%). Najgorzej w tej kategorii wypadł lider w kategorii walut – CMC Markets (30,00%).

 

ranking forex

W rankingu za II kwartał 2018 roku najwięcej punktów (12,87 na 15 możliwych) zdobył DM BOŚ, co sprawia, że powraca on na pozycję lidera. Tym samym podtrzymana została tendencja, w której co kwartał na 1. miejscu zmieniają się właśnie DM BOŚ i Noble Securities. Lider poprzedniego rankingu spadł tym razem na 3. miejsce, zdobywając 9,85 pkt. Wyprzedził go Admiral Markets, który uprzednio plasował się na najniższym miejscu podium. Teraz z znalazł się tuż za liderem zestawienia. Broker ten w ostatnich trzech kwartałach nie spada z podium. Wcześniej trójkę liderów, wraz z DM BOŚ i Noble Securities, tworzył zazwyczaj mForex. W najnowszym rankingu najsłabiej wypadają BM Alior Banku (6,23) i TMS Brokers (6,50) – brokerzy sklasyfikowani uprzednio w połowie zestawienia.

 

Warto zwrócić uwagę jak w ujęciu historycznych rankingów prezentują się poszczególni brokerzy. Poniższa tabela zawiera dane dla wszystkich 8 kwartałów, w których domy maklerskie publikowały wyniki swoich klientów. Ranking w obecnej formie tworzony jest od II kwartału 2017 roku. Wyniki dla trzech poprzednich okresów zostały wygenerowane na podstawie wcześniejszych danych. Zmianę wprowadzono również w rankingu za II kwartał 2017 roku, który nie obejmował brokerów CMC Markets i Admiral Markets.

 

ranking forex

 

Metodologia

Punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki przydzielane są najlepszemu i najgorszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tego jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych.

Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Zestawienia nie należy traktować jako podstawowego kryterium w wyborze brokera forex do handlu na rynku kontraktów CFD. Nie można oczekiwać, że podobna tendencja w wynikach widoczna będzie w kolejnych miesiącach.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk