• Odbierz prezent
RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (2021-10-21 16:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia:2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 21 października 2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji zbycia akcji Emitenta przez TCZ Holding Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osobę blisko związaną z Panem Tomaszem Czaplą – Członkiem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., tj. z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR).
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
pdf_350062.pdfZawiadomienie o transakcji - TCZ Holding Sp. z o.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska270
(ulica)(numer)
42 680 38 2042 680 38 89
(telefon)(fax)
sekretariat@r.plhttps://r.pl
(e-mail)(www)
7251868136473190014
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Jakub PuchałkaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk