• Odbierz prezent
RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu kwietniu 2022 roku (2022-05-27 16:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu kwietniu 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc kwiecień 2022 roku wyniosły 79,3 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 70,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 12,2%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 38,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 108,1%.
Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku wyniosły 395,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 316,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 25,0%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 113,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 248,1%.
Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc kwiecień 2022 roku wyniosły 80,6 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 70,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 13,7%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 38,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 111,5%.
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku wyniosły 398,0 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 317,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 25,5%,
(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 113,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 250,4%.
Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAINBOW TOURS S.A.Rekreacja i wypoczynek
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-361Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piotrkowska270
(ulica)(numer)
042 680 38 20042 680 38 89
(telefon)(fax)
sekretariat@r.plwww.r.pl
(e-mail)(www)
7251868136473190014
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk