• Odbierz prezent
RAFAMET: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A. (2022-10-03 15:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana przez mBank S.A. (00-850 Warszawa, ul. Prosta 18) umowa z dnia 30.09.2022 r. o kredyt obrotowy w wysokości 2.400.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża bankowa.
Okres kredytowania upływa w dniu 30.03.2023 r.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja należności z kontraktów.
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna kwota zaangażowania kredytowego Spółki w banku mBank S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 6.998.200,00 zł.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETElektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica)(numer)
(0-36) 419 11 11(0-36) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
6390001564271577318
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-03E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2022-10-03Maciej MichalikWiceprezes Zarządu Maciej Michalik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk