• Odbierz prezent
RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. (2021-10-19 14:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły podpisane przez HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1) umowy z dnia 11.10.2021 r. o:
- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR; dostępność kredytu upływa z dniem 21.01.2022 r., z opcją prolongaty do dnia 21.01.2027 r.,
- gwarancje bankowe do wysokości 5.000.000,00 EUR; dostępność pozyskania gwarancji upływa z dniem 26.09.2022 r.
Umowy powyższe zastępują dotychczasową umowę o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. z aneksami, której przedmiotem było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.
Zabezpieczenie powyższych umów stanowią:
– cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kontraktów handlowych,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych (Karuzelowe Centrum Tokarskie KCI, Pionowe Centrum Obróbcze TBI VC, wiertarko-frezarka WFM),
– umowa przelewu na zabezpieczenie praw z umowy ubezpieczenia,
– poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
– pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta w banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETElektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica1
(ulica)(numer)
(0-36) 419 11 11(0-36) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
639-000-15-64271577318
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-19Maciej MichalikWiceprezes ZarząduMaciej Michalik
2021-10-19E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk