• Odbierz prezent
RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A. (2021-03-23 14:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez Bank BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2) aneks nr 24 z dnia 22.03.2021 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.
Na podstawie aneksu limit wierzytelności został podwyższony o 2.500.000,00 zł i ustalony na poziomie 10.500.000,00 zł. Okres wykorzystania limitu nie uległ zmianie i obowiązuje do dnia 15.02.2022 r.

Emitent może wykorzystywać przedmiotowy limit na:
a) gwarancje bankowe: przetargowe, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, rękojmi oraz gwarancje mieszane; w ramach obowiązującego limitu będą wystawiane gwarancje do kwoty 8.000.000,00 zł z okresem ważności nie przekraczającym 24 miesiące, natomiast gwarancje do kwoty 3.500.000,00 zł z będą wystawiane z okresem ważności powyżej 24 miesięcy,
b) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 15.02.2022 r.; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa.
c) kredyt odnawialny do kwoty 5.000,000,00 zł oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa, spłata zadłużenia z tytułu kredytów odnawialnych, będzie następowała zgodnie z zaakceptowanym przez Bank harmonogramem dotyczącym finansowanych kontraktów, jednak nie później niż do 15.02.2024 roku.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu wykorzystania produktów opisanych w pkt. a), b) i c) nie może przekroczyć równowartości 10.500.000,00 zł.
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETELEKTROMASZYNOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica1
(ulica)(numer)
(0-32) 419 11 11(0-32) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
639-000-15-64271577318
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2021-03-23Maciej MichalikWiceprezes Zarządu Maciej Michalik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk