• Odbierz prezent
RAFAMET: Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r. (2021-06-16 15:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16.06.2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
PlikOpis
Załącznik - Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMETELEKTROMASZYNOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Staszica1
(ulica)(numer)
(0-32) 419 11 11(0-32) 419 11 11
(telefon)(fax)
rafamet@rafamet.com.plrafamet.com.pl
(e-mail)(www)
639-000-15-64271577318
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2021-06-16Maciej MichalikWiceprezes ZarząduMaciej Michalik

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk