• Odbierz prezent
Rafał Trzaskowski zapowiada: "Będę podpisywał tylko takie ustawy, które przejdą konsultacje społeczne"
 • Będę podpisywał tylko takie ustawy dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały przedyskutowane i skonsultowane z organizacjami pracodawców oraz ze stroną społeczną – zapowiedział Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta, odpowiadając na pytania przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.
 • Zapowiedział również, że Polska powinna poprzeć unijne cele związane z ochroną klimatu, zielonym ładem i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki do 2050 r.

Do obu kandydatów na urząd prezydenta wysłaliśmy pięć pytań, które najczęściej powtarzały się w ankiecie, którą przeprowadziliśmy wśród przedsiębiorców, członków Konfederacji Lewiatan. Odpowiedź uzyskaliśmy od sztabu Rafała Trzaskowskiego. Mamy nadzieję, że sztab Andrzeja Dudy jeszcze jej udzieli.

Poniżej pięć pytań i odpowiedzi na nie Rafała Trzaskowskiego:

 1. Czy ustawa zmieniająca warunki prowadzenia działalności gospodarczej musi mieć zachowane vacatio legis umożliwiające jej wdrożenie, nie krótsze niż 3 miesiące. Czy będzie Pan tego wymagał przed podpisaniem ustaw?

- Długość vacatio legis powinna być uzależniona od charakteru i treści ustawy. Co do zasady, vacatio legis powinno umożliwić osobom i podmiotom, których zmiana dotyczy, przygotowanie się do nowych przepisów. Jestem jednak w stanie wyobrazić sobie sytuacje, w których vacatio legis musi być krótsze – np. dla ustaw będących częścią działań antykryzysowych.

2. Czy podpisze Pan ustawy dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które nie zostały skonsultowane z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców?

- Nie. Wielokrotnie mówiłem, że jako prezydent będę podpisywał tylko te ustawy, których skutki są precyzyjnie opisane i które są skonsultowane społecznie, zwłaszcza z tymi, których w największym stopniu dotyczą. Ustawy, które dotyczą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, muszą być przedyskutowane z organizacjami pracodawców oraz ze stroną społeczną. Nawet w przypadku “pilnych” ustaw, takich jak tzw. tarcze antykryzysowe, organizacja takich konsultacji jest możliwa i konieczna.

3. Czy Polska powinna poprzeć unijne cele związane z ochroną klimatu, zielonym ładem, bezemisyjną lub nisko emisyjną gospodarką i zobowiązać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki do 2050 r.?

- Zdecydowanie tak. Groźne zmiany klimatyczne są faktem, także w Polsce zaczynamy doświadczać już ich skutków. I tak jak inne kraje Unii Europejskiej, musimy włączyć się w globalne działania powstrzymujące klimatyczną katastrofę. Dlatego proponuję: przyjmijmy Zielony Ład dla Polski. Od węgla w gospodarstwach domowych odejdźmy do 2030 a w elektroenergetyce - do 2040. W 2050 roku powinniśmy osiągnąć klimatyczną neutralność gospodarki do 2050 roku. To ambitny projekt i wymagający transformacji polskiej gospodarki – ale jeśli przyjmiemy Zielony Ład, dostaniemy fundusze europejskie na przeprowadzenie zmian.

4. Skarb Państwa powinien angażować się w przedsięwzięcia gospodarcze (jako właściciel firm):

 1. w jak największym stopniu, bo najlepiej będzie realizował cele gospodarcze Polski
 2. w ograniczonym stopniu, w ramach strategicznych obszarów tj. infrastruktura, bezpieczeństwo, system finansowy
 3. w jak najmniejszym stopniu, tylko wtedy gdy prywatny kapitał nie dostarcza niezbędnych produktów lub usług
 4. w ogóle nie powinien się angażować
 5. Proszę wpisać jaki Pana zdaniem powinien być poziom wydatków państwa (% PKB) na poszczególne obszary jego działania:
 6. Zdrowie co najmniej 6 % PKB
 7. Edukacja > 5 % PKB
 8. Nauka i szkolnictwo wyższe >2,5 % PKB
 9. Kultura i sztuka > 1% PKB
 10. Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna >17% PKB
 11. Rynek pracy (wydatki na usługi i środki rynku pracy) > 0,5% PKB
 12. Środowisko > 0,8 % PKB
 13. Infrastruktura > 2,1 % PKB
 14. Wymiar sprawiedliwości (liczony razem z bezpieczeństwem wewnętrznym!) – co najmniej 2,1% PKB

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk