• Odbierz prezent
RAFAKO: Zawarcie porozumienia z organizacjami związków zawodowych w sprawie zwolnienia grupowego. (2021-10-19 12:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie porozumienia z organizacjami związków zawodowych w sprawie zwolnienia grupowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 36/2021 z dnia 27 września 2021 r. o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, informuje o zakończeniu w dniu 18 października 2021 r. konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji doszło do zawarcia porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego („Porozumienie”), o którym mowa w art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
W Porozumieniu określono w szczególności:
- kryteria objęcia poszczególnych pracowników zwolnieniem grupowym z poszanowaniem zasad obiektywizmu, transparentności oraz interesów ekonomicznych Spółki,
- liczbę pracowników objętych zwolnieniem grupowym, która wynosić będzie maksymalnie 190 osób,
- iż proces zwolnień grupowych zostanie przeprowadzony do dnia 31 grudnia 2021 r.,
- iż proces zwolnień grupowych będzie przeprowadzony w jednym etapie,
- iż wszyscy zainteresowani pracownicy objęci zwolnieniem grupowym, będą mogli skorzystać z programu tzw. zwolnienia monitorowanego, o którym mowa w art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że powiadomi właściwy urząd pracy o przyjętych ustaleniach odnośnie do warunków przeprowadzenia zwolnienia grupowego w Spółce.
Porozumienie wchodzi w życie 19 października 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-19Radosław Domagalski- Łabędzki Prezes Zarządu
2021-10-19Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk