• Odbierz prezent
RAFAKO: Utworzenie rezerw i odpisów. (2021-02-19 18:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Utworzenie rezerw i odpisów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2020 z dnia 24 września 2020 roku informującego o utworzeniu rezerw i odpisów, niniejszym informuje, że w dniu 19 lutego 2021 roku, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o utworzeniu rezerw związanych z identyfikacją ryzyk realizacji kontraktów oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości około 108 mln złotych.
Największa z utworzonych rezerw w wysokości około 65 mln złotych została utworzona w związku z możliwością poniesienia dodatkowych kosztów realizacji prac w ramach budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin. Jednocześnie Emitent informuje, że wystąpił do JSW KOKS S.A. o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu istotnych zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz z koniecznością wykonania niezbędnych świadczeń dodatkowych, w wysokości około 53 mln złotych.

Utworzone rezerwy i odpisy będą miały ujemny wpływ na wynik finansowy Emitenta za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Radosław Domagalski- ŁabędzkiPrezes Zarządu
2021-02-19Jarosław PietrzykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk