• Odbierz prezent
RAFAKO: Przyjęcie układu przez wierzycieli RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie tego układu. (2021-02-18 21:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Przyjęcie układu przez wierzycieli RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie tego układu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 56/2020 z dnia 13 października 2020 r. informującego, że w dniu 13 października 2020 r. spółka zależna Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu złożyła wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („p.r.”) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („Tarcza 4.0”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż dniu 18 lutego 2021 r., od spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, Emitent powziął wiedzę o tym, że:

1. Nadzorca Układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, o którym mowa powyżej, na podstawie art. 119 ust. 3 p.r. w zw. z art. 19 ust. 6 Tarczy 4.0, stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, nad którym głosowano w trakcie zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu w dniu 16 lutego 2021 r.;

2. Spółka zależna Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu w dniu 18 lutego 2021 r. złożyła w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu, o którym mowa powyżej.

W załączeniu do niniejszego raportu, przekazano treść propozycji układowych, które zostały przyjęte przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, w ramach układu.
Załączniki
PlikOpis
Propozycje układowe_Rafako Engineering@20200216_final.pdfPropozycje Układowe RAFAKO Egineering Sp. zo.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2021-02-18Jarosław Pietrzyk Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk