• Odbierz prezent
RAFAKO: Otrzymanie od STU Ergo Hestia S.A. informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a także wezwania do zapłaty. (2021-02-16 21:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Otrzymanie od STU Ergo Hestia S.A. informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a także wezwania do zapłaty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 30 maja 2018 r. informującego o zawarciu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („Zamawiający”) w dniu 30 maja 2018r. Umowy o generalną realizację inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, odcinek V Goleniów – Płoty wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” („Umowa”), a także raportów bieżących: nr 64/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. informującego o otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nr 66/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. informującego o przekazaniu stanowiska Emitenta m. in. wobec ww. oświadczenia Zamawiającego, nr 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. informującego o złożeniu przez Zamawiającego do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ("Gwarant") żądań (i) wypłaty z gwarancji należytego wykonania Umowy nr 280000147245 w wysokości 15.222.720,75 zł, (ii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169992 w wysokości 5.000.000,00 zł oraz (iii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169762 w wysokości 7.000.000,00 zł, jak również raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 12 lutego 2021r. informującego o otrzymaniu od Zamawiającego informacji o dokonaniu przez Gwaranta wypłaty na rzecz Zamawiającego (i) z gwarancji należytego wykonania Umowy nr 280000147245 w kwocie 15.222.720,75 zł oraz (ii) z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169992 w kwocie 2.755.069,19 zł, niniejszym informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. Emitent otrzymał od Gwaranta zawiadomienie o dokonaniu przez Gwaranta wypłaty na rzecz Zamawiającego – o której mowa w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. tj. (i) z gwarancji należytego wykonania Umowy nr 280000147245 w kwocie 15.222.720,75 zł oraz (ii) z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169992 w kwocie 2.755.069,19 zł, a także wezwanie do zapłaty kwoty wypłaconej przez Gwaranta na rzecz Zamawiającego w łącznej wysokości 17.977.789,94 zł (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 94/100).

W ocenie Emitenta wierzytelność wskazana w wezwaniu doręczonym Emitentowi przez Gwaranta, stanowi wierzytelność układową w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2021-02-16Jarosław PietrzykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk