• Odbierz prezent
RAFAKO: Informacja o złożeniu wniosku o wznowienie mediacji z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (2021-10-13 20:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Informacja o złożeniu wniosku o wznowienie mediacji z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 37/2021 z dnia 28 września 2021 roku w przedmiocie informacji o odstąpieniu od mediacji z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 13 października 2021 roku Emitent, E003B7 sp. z o.o. - spółka, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”), jak również NJGT skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wspólny wniosek o wznowienie mediacji w odniesieniu do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II, wyrażając wolę kontynuowania tej mediacji, a nadto Emitent i Spółka Zależna złożyły oświadczenie o cofnięciu oświadczenia z dnia 28 września 2021 roku o odstąpieniu od zawartej na potrzeby tej mediacji umowy o mediację, na które to oświadczenie o cofnięciu NJGT wyraziła zgodę.
Jednocześnie Emitent, Spółka Zależna i NJGT wniosły o wyznaczenie terminu spotkania mediacyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-13Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2021-10-13Maciej StańczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk