• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
Rada Giełdy ma nowego prezesa i wiceprezesa

W jednym z najważniejszych organów Giełdy Papierów Wartościowych doszło do zmian na kluczowych stanowiskach. Rada Giełdy ma nowego Prezesa i Wiceprezesa.

 

Rada Giełdy, czyli organ pełniący funkcję rady nadzorczej GPW, 16 lipca dokonała wyboru nowego Prezesa i Wiceprezesa Rady.  Pierwszą z tych funkcji objął dotychczasowy Wiceprezes – Jakub Modrzejewski. Na stanowisku zastąpił Wojciecha Nagela. Na Wiceprezesa Rady Giełdy powołany został natomiast Janusz Krawczyk.

 

Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata. Obok zadań przewidzianych w kodeksie handlowym dla rady nadzorczej Rada Giełdy zajmuje się dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego i dopuszczaniem domów maklerskich do działania na giełdzie.

 

Jakub Modrzejewski

Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, w tym w PKO Banku Polskim S.A. oraz Pioneer Pekao TFI S.A., a także w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego.

Od lipca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2017-2018 zastępca, a następnie Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN.

 


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk