• Odbierz prezent
Rada do spraw obrotu gotówkowego kontynuuje prace nad projektem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 24 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego – organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada kontynuuje prace nad projektem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jego przygotowanie jest priorytetem prac Rady w roku 2021.

Powołane uchwałą Rady Zespoły koncentrują się na osiągnięciu wytyczonych zadań oraz przygotowują propozycje działań, których celem jest m.in.:

  • Zapewnienie powszechnej akceptacji i dostępności gotówki;
  • Wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania rynku w gotówkę;
  • Zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym;
  • Promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki;
  • Zapewnienie na każdym etapie prac nad Narodową Strategią spójnej i rzetelnej komunikacji do różnych grup docelowych;
  • Identyfikacja i utrzymanie wysokiego bezpieczeństwa systemów krytycznych i kluczowych dla obrotu gotówkowego wraz zniezbędną infrastrukturą;
  • Opracowanie kluczowych obszarów współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa pomiędzy uczestnikami rynku obrotu gotówkowego.

 

W efekcie dotychczasowych prac Rada przyjęła projekty rozdziałów dotyczących działań w obszarze obrotu gotówkowego w Polsce oraz w wybranych krajach jako części składowe Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego.


Narodowy Bank Polski

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk