• Odbierz prezent
R22 S.A.: raport finansowy (2021-03-15 20:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSFUE
w walucie
data przekazania: 2021-03-15
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
R22 S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Roosevelta22
(ulica)(numer)
616229018
(telefon)(fax)
biuro@r22.plwww.r22.pl
(e-mail)(www)
7792467259367731587
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży5 8702 4431 328569
Zysk/strata na działalności operacyjnej-3 025-1 425-684-332
Zysk/strata przed opodatkowaniem12 3804 7722 8001 112
Zysk/strata netto12 2614 8872 7731 139
Średnia ważona liczba akcji14 100 43614 180 00014 100 43614 180 000
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,870,340,200,08
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-4 809-988-1 088-230
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-100 4721 226-22 725286
Przepływy pieniężne z działalności finansowej110 707-41625 040-97
Przepływy pieniężne netto ogółem5 425-1781 227-41
Stan na dzień31.12.202030.06.201931.12.202030.06.2019
Aktywa trwałe335 763210 22972 75849 442
Aktywa obrotowe 7 1309 3771 5452 205
Aktywa ogółem342 893219 60674 30351 648
Kapitał podstawowy 2842846267
Kapitał własny218 761214 50947 40450 449
Zobowiązania razem124 1325 09726 8991 199
Zobowiązania długoterminowe109 6021 31423 750309
Zobowiązania krótkoterminowe14 5303 7833 149890
Kapitał własny i zobowiązania razem342 893219 60674 30351 648
Średnia ważona liczba akcji14 100 43614 180 00014 100 43614 180 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję)15,5115,133,363,56
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,61484,2520
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,42134,2912

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
r22_2019_20_jsf_signed.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe R22 S.A.
r22_2019-20_szd_signed.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności
wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe
Sprawozdanie RN z działalności.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A._z oceny_15.03.2021_podpisane.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych
R22_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Jakub DwernickiPrezes ZarząduJakub Dwernicki
2021-03-15Robert StasikWiceprezes ZarząduRobert Stasik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk