• Odbierz prezent
R22 S.A.: raport finansowy (2021-03-15 20:45)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSFUE
w walucie
data przekazania: 2021-03-15
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
R22 S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-829Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Roosevelta22
(ulica)(numer)
616229018
(telefon)(fax)
biuro@r22.plwww.r22.pl
(e-mail)(www)
7792467259367731587
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży314 913145 61571 22733 933
Zysk/strata na działalności operacyjnej58 24325 30813 1735 898
Zysk/strata przed opodatkowaniem45 78020 64210 3544 810
Zysk/strata netto37 85516 5188 5623 849
Średnia ważona liczba akcji14 100 43614 180 00014 100 43614 180 000
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 1,960,810,440,19
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej79 73437 75218 0348 798
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-104 477-42 072-23 631-9 804
Przepływy pieniężne z działalności finansowej30 0634 1466 800966
Przepływy pieniężne netto ogółem5 320-1731 203-40
Stan na dzień31.12.202030.06.201931.12.202030.06.2019
Aktywa trwałe323 885233 67170 18454 956
Aktywa obrotowe 51 10636 67011 0748 624
Aktywa ogółem374 991270 34181 25863 580
Kapitał podstawowy 2842846267
Kapitał własny84 48193 36818 30721 959
Zobowiązania razem290 510176 97262 95241 621
Zobowiązania długoterminowe204 54792 30944 32421 710
Zobowiązania krótkoterminowe85 96384 66318 62819 911
Kapitał własny i zobowiązania razem374 991270 34081 25863 579
Średnia ważona liczba akcji14 100 43614 180 00014 100 43614 180 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję)4,815,521,041,30
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,61484,2520
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,42134,2912

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
r22_2019_20_ssf_signed.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy R22
r22_2019-20_szd_signed.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności
wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe
Sprawozdanie RN z działalności.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności
Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A._z oceny_15.03.2021_podpisane.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych
R22_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Jakub DwernickiPrezes ZarząduJakub Dwernicki
2021-03-15Robert StasikWiceprezes ZarząduRobert Stasik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk