• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. (2021-04-02 22:16)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.
Temat


Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 marca 2021 r. wyniosła 3 448,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 893,4 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 48,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 52,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 22,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 103,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 14,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 136,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 177,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.


Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-02Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2021-04-02Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk