• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających w transakcji nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. (2021-10-22 17:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr44/2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających w transakcji nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Quercus TFI”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 7 września 2021 r., dotyczącego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. (dalej „DI Xelion”) informuje, że w dniu 22 października 2021 r. Quercus TFI powzięło informację o wypłacie przez DI Xelion na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank”) środków pieniężnych w kwocie 23 000 000 zł. Tym samym spełniony został ostatni z warunków zawieszających niezbędny do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów DI Xelion przez Bank na rzecz Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Quercus TFI.

Quercus TFI poinformuje odrębnie o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów DI Xelion.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-10-22Paweł PasternokWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk