• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - korekta (2021-02-17 18:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - korekta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Niniejszym informujemy o dokonaniu oczywistej omyłki i wysłaniu wersji roboczej raportu nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. (m.in. oznaczonego błędnie nr 18/2020). Poniżej przekazujemy prawidłową treść raportu wraz z załącznikami.

Niniejszym informujemy, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu. Powiadomienia zostały przekazane przez Wiceprezesa Zarządu Quercus TFI S.A. - p. Pawła Cichonia. Pierwotne powiadomienie zawierało błędną datę zawarcia transakcji. Zawiadamiający niezwłocznie skorygował powiadomienie i poprawił datę zawarcia transakcji na 16 lutego 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
20210217 powiadomienie Paweł Cichoń pierwotne.pdfPowiadomienie pierwotne
20210217 powiadomienie Paweł Cichoń skorygowane.pdfPowiadomienie skorygowane
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Artur Paderewski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-02-17Paweł Pasternok

Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk