• Odbierz prezent
QUERCUS TFI S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (2021-02-17 18:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2020
Data sporządzenia:2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Niniejszym informujemy, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu. Powiadomienia zostały przekazane przez Wiceprezesa Zarządu Quercus TFI S.A. Pierwotne powiadomienie zawierało błędną datę zawarcia transakcji. Zawiadamiający niezwłocznie skorygował powiadomienie i poprawił datę zawarcia transakcji na 16 lutego 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
20200715 Dariusz Olczyk.pdfPowiadomienie pierwotne
20200715 Jerzy Cieślik.pdfPowiadomienie skorygowane

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)QUERCUS TFI S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-400
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Nowy Świat
6/12(ulica)
(numer)(22) 205 30 00
(22) 205 30 01(telefon)

(fax)biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

(www)1080003520
141085990(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-15Artur Paderewski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-07-15Paweł Pasternok

Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk