• Odbierz prezent
Quercus TFI kupi Xelion od Banku Pekao

18 grudnia poinformowano, że Quercus TFI zawarł z Bankiem Pekao przedwstępną, warunkową umowę kupna 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion.

 

Quercus TFI poinformował w komunikacie, że zawarł z Bankiem Pekao przedwstępną, warunkową umowę kupna 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion. Nabycie udziałów nastąpi poprzez spółkę Quercus Agent Transferowy. Realizacja transakcji będzie zależna od spełnienia w terminie 15 miesięcy od zawarcia umowy następujących warunków: uzyskania zgody UOKiK, braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego, a także wypłaty z Xelion na rzecz Banku Pekao środków pieniężnych w kwocie pomiędzy 15 mln zł a 23 mln zł.

Dodano, że w zależności od wysokości środków pieniężnych wypłaconych na rzecz Banku Pekao, bank przeniesie własność 100% udziałów Xelion na spółkę Quercus Agent Transferowy za cenę sprzedaży w kwocie pomiędzy blisko 16,55 mln zł a 23,45 mln zł, dodatkowo powiększoną o wartość zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych), wypracowanego przez Xelion pomiędzy datą sprawozdania finansowego Xelion za rok obrotowy 2019, a dniem definitywnego przejścia własności udziałów Xelion na Quercus Agent Transferowy.

Poinformowano, że wartość transakcji dla Banku Pekao wyniesie od 38,45 mln zł do 39,48 mln zł i zostanie powiększona w przypadku wypracowania przez Xelion zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji.

Xelion jest niebankowym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2019 r. Xelion zarządzał aktywami o łącznej wartości około 3,5 mld zł. Według sprawozdania finansowego za 2019 rok, Xelion posiada kapitały własne na poziomie 36,5 mln zł, aktywa 71,9 mln zł, a zobowiązania w wysokości 35,4 mln zł. W 2019 r. przychody netto z działalności operacyjnej wyniosły 40,6 mln zł, a zysk netto 0,5 mln zł.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk