• Odbierz prezent
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-04-03 12:44)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

9/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-04-03
Nazwa podmiotu:QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Niniejszym informujemy, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu wczorajszym powziął uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Poniżej została przytoczona treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Quercus TFI S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 5 ust. 4 statutu QUERCUS Multistrategy FIZ, zwołuje na dzień 26 kwietnia 2021 r., na godzinę 13:30 Zgromadzenie Inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Quercus TFI S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:

1)  otwarcie Zgromadzenia,

2)  stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020,

4)  zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:
Towarzystwo jest zobowiązane zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy.

Treść projektów uchwał:
Uchwała nr …./2021 Zgromadzenia Inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ uchwala co następuje:

1. Zgromadzenie Inwestorów przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj.:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020,

4) zamknięcie Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …/2021 Zgromadzenia Inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020

Zgromadzenie Inwestorów QUERCUS Multistrategy FIZ uchwala co następuje:

1. Zgromadzenie Inwestorów zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-03Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
2021-04-03Paweł PasternokCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk