• Odbierz prezent
QUBICGAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy określającej szczegóły przystosowania i wydania trzech gier Vivid Games na platformie Nintendo Switch (2021-03-18 18:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
QUBICGAMES S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy określającej szczegóły przystosowania i wydania trzech gier Vivid Games na platformie Nintendo Switch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QubicGames S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 59/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. informującego o zawarciu z Vivid Games S.A. („Vivid Games") umowy określającej szczegóły przystosowania i wydania trzech gier Vivid Games na platformie Nintendo Switch („Umowa”), informuje o zawarciu w dniu 18 marca 2021 r. aneksu do Umowy („Aneks”).

Przedmiotem Aneksu jest zmiana Umowy polegająca na wyłączeniu z jej zakresu przystosowania (portowania) oraz wydania przez Emitenta gry "Godfire: Rise of Prometheus" („Gra"). Powodem powyższego wyłączenia są trudności związane z portowaniem Gry na platformę Nintendo Switch, związane z wersją silnika Gry.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Jakub PieczykolanPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk