• Odbierz prezent
QUARTICON S.A.: Informacja o  nowych umowach handlowych (2021-02-19 11:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja o nowych umowach handlowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 lutego 2021 r. Emitent otrzymał potwierdzenie podpisania z firmą Apart.pl umowy na okres 12 miesięcy na kontynuację i rozszerzenie dotychczasowej współpracy m.in. o serwisy zagraniczne. Jednocześnie podpisana została również umowa z czeską firmą Urbanstore.cz [rozpoznawalna sieć odzieżowa] poszerzająca dotychczasową współpracę o rynki rumuński, węgierski, słoweński i polski, a także z internetowym sklepem z odzieżą damską Clothstore.pl [system rekomendacji i marketing automation] oraz sklepem internetowym Merlin.pl na usługę SmartSearch.

Łączna wartość podpisanych kontraktów w ujęciu rocznym mieści się w przedziale 300 – 400 tys. zł [ok. 67-90k EUR]. Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie ww. umów to efekt rozwoju kanału „direct”. W ocenie Spółki ww. kontrakty będą mieć wpływ na dalsze polepszenie wyników Spółki w bieżącym roku obrotowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on new trade

Management Board of QuarticOn S.A. (Company, Issuer) informs that today, i.e. February 19, 2021, the Issuer has received confirmation of signing a 12 months contract with Apart.pl for continuation and extending the scope of the contract to include foreign markets. Similarly, an agreement was also signed with the Czech company Urbanstore.cz (a well-branded clothing chain) extending cooperation to the Romanian, Hungarian, Slovenian and Polish markets, as well as with fashion store Clothstore.pl (for recommendation and marketing automation system) and Merlin.pl for the SmartSearch service.

The total value of the contracts signed on an annual basis is in the range of PLN 300 - 400 thousand PLN [EUR 67-90 thousand]. The conditions for the implementation of the above-mentioned contracts, including the possibility of withdrawing from them or breaching their terms, do not differ from the terms commonly used for this type of contract.

Conclusion of the above-mentioned contracts are the result of the development of the "direct" sales channel. In the opinion of the Company, the above the contracts will have an impact on the further improvement of the Company's results in the current financial year.

QUARTICON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUARTICON S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie123a
(ulica)(numer)
------
(telefon)(fax)
gielda@quarticon.com www.quarticon.com
(e-mail)(www)
5213608082142977414
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Paweł WyborskiPrezes ZarząduPaweł Wyborski
2021-02-19Michał GiergielewiczCzłonek ZarząduMichał Giergielewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk