• Odbierz prezent
QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała Zarządu Quantum software SA w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach Programu  Motywacyjnego (2021-12-07 12:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Uchwała Zarządu Quantum software SA w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. Akcje Serii E były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 grudnia 2019 roku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uprawnionym, którzy prawidłowo subskrybowali i opłacili objęte akcje, Zarząd Spółki przydzielił Akcje Serii E w łącznej liczbie 50.000, po cenie emisyjnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-633Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Walerego Sławka3A
(ulica)(numer)
012 6469800012 6469802
(telefon)(fax)
info@quantum-software.comwww.quantum-software.com
(e-mail)(www)
6771753870351243328
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-12-07Tomasz HatalaPrezes Zarządu


2021-12-07Bogusław OżógWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk