• Odbierz prezent
QON: Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn / Supplementation the documentation for the OGM of QuarticO (2021-06-11 23:33)
POLISH VERSION:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2021 sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r. ["ZWZ"], Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka"] przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu dzisiejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, które ma być przedmiotem obrad ZWZ.

ENGLISH VERSION:

With reference to the current report EBI No. 9/2021 on the convening of the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. for 28th June 2021 ["OGM"], the Management Board of QuarticOn S.A. ["Company"] encloses "Report of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2020" adopted today, which will be discussed at the OGM
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-11 23:33:03Paweł WyborskiPrezes Zarządu // CEO
2021-06-11 23:33:03Michał GiergielewiczCzłonek Zarządu // CFO

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk