Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
QON: Raport roczny za rok obrotowy 2022 // Annual report for the financial year 2022 (2023-05-31 17:45)
fot. freepik.com
POLISH VERSION:

Zarząd QUARTICON S.A. (“Spółka”) przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, raport roczny za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 6.1 i 6.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:

The Management Board of QUARTICON S.A. (“Company”) provides in the attachment to this current report, the annual report for the financial year 2022.

Legal ground: § 5 sub-paragraph 1 point 2) in connection with § 5 sub-paragraph 3 and 6.1 and 6.2 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-05-31 17:45:40Paweł WyborskiPrezes Zarządu / CEO
2023-05-31 17:45:40Michał GiergielewiczCzłonek Zarządu / CEO

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk