• Odbierz prezent
QON: Raport okresowy za II kwartał 2022 r. // Periodic report for the second quarter of 2022 (2022-08-16 19:51)
fot. freepik.com
POLISH VERSION:

Zarząd QUARTICON S.A. (“Spółka”) przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu, raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:

The Management Board of QUARTICON S.A. (“Company”) provides in the attachment to this report, a periodic report for the second quarter of 2022.

Legal ground: § 5 sub-paragraph 1 point 1) in connection with § 5 sub-paragraph 3 and 4.1 and 4.2 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-08-16 19:51:58Paweł WyborskiPrezes Zarządu // CEO
2022-08-16 19:51:58Michał GiergielewiczCzłonek Zarządu // CFO

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk