• Odbierz prezent
PZU z wynikami finansowymi za II kwartał. Mimo odpisów zysk spółki przewyższył oczekiwania

10 września największy polski ubezpieczyciel PZU opublikował wyniki finansowe za I półrocze. Zysk netto uległ obniżeniu o odpisy, jednak okazał się wyższy od szacunków analityków.

 

10 września przed sesją na GPW największy polski ubezpieczyciel PZU opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

Spółka zakończyła II kwartał zyskiem netto w wysokości 185 mln zł wobec 734 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo znacznego spadku zysku, okazał się on jednak znacznie wyższy od szacunków analityków na poziomie 59 mln zł.

W całym I półroczu zysk netto wyniósł 301 mln zł wobec 1,48 mld zł rok wcześniej. Wyniki I półrocza zostały obciążone odpisami wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (goodwill) w wysokości 1,34 mld zł, związanymi z aktywami bankowymi rozpoznanymi podczas transakcji nabycia Alior Banku i Banku Pekao. Spółka poinformowała, że bez uwzględnienia odpisów zysk netto wyniósłby 1,6 mld zł.

W I półroczu składka przypisana brutto wyniosła 11,7 mld zł wobec 11,8 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W samym drugim kwartale ubezpieczyciel pozyskał 5,59 mld zł składki brutto wobec 5,94 mld zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się składki brutto na poziomie 5,82 mld zł.

Spółka poinformowała, że spadek poziomu sprzedaży dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych. Nastąpił natomiast wzrost składek w zakresie ubezpieczeń na życie powiązanych z produktami unit-linked oferowanych we współpracy z bankami, grupowych produktów zdrowotnych oraz ubezpieczeń NNW.

W II kwartale odszkodowania netto wyniosły 4,01 mld zł wobec 3,97 mld zł rok wcześniej, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. W całym I półroczu wypłacone odszkodowania i świadczenia wyniosły 7,27 mld zł i były niższe o 8% niż przed rokiem.

Poinformowano, że PZU obecnie pracuje nad nową strategią grupy, aby osiągać jak najlepsze wyniki.

Wyniki ubezpieczyciela ucieszyły inwestorów. Na początku czwartkowej sesji na GPW kurs akcji PZU zyskuje 1,56%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk