• Odbierz prezent
PZU spółka

29 maja największy polski ubezpieczyciel PZU opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Pomimo większych wpływów ze składek, zysk netto uległ znacznemu obniżeniu ze względu na odpisy.

 

29 maja przed sesją na GPW największa spółka ubezpieczeniowa PZU opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto wyniosły 6,1 mld zł wobec 5,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Składki zarobione netto wzrosły do 5,76 mld zł z poziomu 5,59 mld zł rok wcześniej. Przychody z tytułu prowizji i opłat wyniosły 1,02 mld zł w porównaniu do 961 mln zł przed rokiem. W I kwartale PZU uzyskało wynik netto z działalności inwestycyjnej 1,86 mld zł wobec 3,02 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym okresie PZU wypłaciło 3,28 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto w porównaniu do 3,96 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 84,5% rok do roku. Zysk netto okazał się o 80% niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 573 mln zł. Spółka zawiązała dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł. PZU posiada pakiet 31,93% akcji Alior Banku. Spółka poinformowała, że pogarszające się perspektywy gospodarcze i obniżka stóp procentowych przez RPP przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku  i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy w wysokości 516 mln zł.

Spółka dodała, że na niższy wynik wpłynęło też utworzenie dodatkowej rezerwy na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i konsekwencje wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich. PZU poinformowało, że bez uwzględniania zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz odpisu w I kwartale wynik netto wyniósłby 805 mln zł.

W pierwszych minutach piątkowej sesji na GPW akcje PZU są notowane na minusie o ponad 3%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk