• Odbierz prezent
PZU z dobrymi wynikami za 2019 r. Kurs akcji spółki jednak mocno w dół

12 marca największy polski ubezpieczyciel PZU przedstawił wyniki  finansowe za 2019 r. Wyniki za IV kwartał okazały się lepsze niż przed rokiem i przewyższyły oczekiwania analityków.

 

12 marca przed sesją na GPW PZU opublikowało raport roczny za 2019 r.

W czwartym kwartale składki przypisane brutto wyniosły 6,69 mld zł wobec 6,21 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi wzrost o 8% rok do roku. Były one wyższe o 6% od konsensusu analityków na poziomie 6,31 mld zł. Wynik z działalności lokacyjnej wyniósł 2,42 mld zł wobec 2,1 mld zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 15% rok do roku. Wynik ten okazał się wyższy o 12% od konsensusu analityków na poziomie 2,17 mld zł. W czwartym kwartale spółka wypłaciła odszkodowania netto o łącznej wartości 3,77 mld zł wobec 3,58 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 5% rok do roku. Wartość ta okazała się o 3% niższa od szacunków analityków na poziomie 3,89 mld zł. W czwartym kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 935 mln zł wobec 781 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 20% rok do roku. Osiągnięty przez spółkę zysk netto przewyższył o 10% oczekiwania analityków na poziomie 851,5 mln zł.

W całym roku składki ubezpieczeniowe przypisane brutto wyniosły 24,19 mld zł wobec 23,47 mld zł przed rokiem. Składki zarobione netto wyniosły 23,09 mld zł wobec 22,35 mld zł rok wcześniej. Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 4,14 mld zł wobec 4,11 mld zł w 2018 r. W 2019 r. spółka wypracowała wynik netto na działalności inwestycyjnej w wysokości 11,34 mld zł wobec 9,88 mld zł rok wcześniej. W tym okresie spółka wypłaciła odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto o łącznej wartości 15,69 mld zł wobec 14,56 mld zł w poprzednim roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,29 mld zł wobec 3,21 mld zł rok wcześniej.

Pomimo dobrych wyników w pierwszej godzinie czwartkowej sesji na GPW kurs akcji PZU znalazł się na minusie o 7,9%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk