• Odbierz prezent
PZU spółka dywidenda

W ostatnim czasie największy polski ubezpieczyciel poinformował o planach związanych z wypłatą dywidendy.  Akcjonariusze spółki niewątpliwie mają powody do zadowolenia.

 

Proponowana w tym roku dywidenda PZU będzie jedną z najwyższych na GPW . Do podziału między akcjonariuszy trafią środki w łącznej wysokości prawie 2,42 mld zł. Na jedną akcję przypadnie 2,80 zł. Jest to o 30 groszy więcej niż w ubiegłym roku. Przy kursie akcji z zamknięcia wtorkowej sesji, stopa dywidendy wyniosłaby 6,65%. Zarząd PZU zaproponował dzień dywidendy na 14 sierpnia. Jeśli akcjonariusze na walnym zgromadzeniu się na to zgodzą, dywidenda zostanie wypłacona 5 września. Decydujący głos będzie tu miał Skarb Państwa, który posiada 34% akcji PZU. Spółka poinformowała, że wniosek zarządu pozytywnie oceniła już rada nadzorcza.

Jak do tej pory PZU jest największą spółką dywidendową na GPW. Od swego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych, regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku spółka przeznaczyła na dywidendę prawie 2,16 mld zł., a akcjonariusze otrzymali 2,50 zł na akcję.

 

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest znana przede wszystkim z działalności ubezpieczeniowej. Prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Przystąpiła także do działalności w zakresie PPK.

Czytaj także: PZU - spółka osiągnęła 5,4 mld zysku za 2018 r. Wyniki najwyższe od 5 lat!

13 marca przed sesją na GPW znana spółka ubezpieczeniowa PZU opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Okazały się one wyższe niż oczekiwano.   Największy polski ubezpieczyciel PZU jest znany z dobrych wyników finansowych i stabilnej polityki dywidendowej. 13 marca spółka opublikowała wyniki za 20.. Czytaj
PZU - spółka osiągnęła 5,4 mld zysku za 2018 r. Wyniki najwyższe od 5 lat!

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk