• Odbierz prezent
PZU SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 (2021-03-25 17:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że 24 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „#PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024”.

Jednocześnie, Zarząd PZU SA postanowił wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie ww. dokumentu do Rady Nadzorczej PZU SA.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Zarządu PZU SA opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy PZU SA poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną, w związku z tym, że wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania Spółki zawarty w dokumencie pt. „#PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024” wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez inny organ, tj. Radę Nadzorczą PZU SA. Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały jedynie przez Zarząd PZU SA mogłoby zagrozić jej właściwej ocenie przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia, jakoby ww. dokument został już przyjęty.

3. Termin przekazania informacji poufnej

PZU SA przekaże informację poufną do publicznej wiadomości niezwłocznie po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „#PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024”.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej była data podjęcia uchwały Zarządu PZU SA nr UZ/74/2021 z 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „#PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024” oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej PZU SA.

Jednocześnie, Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę nr URN/34/2021 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „#PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024”.

Główne założenia Strategii Grupy PZU na lata 2021–2024 zostały przedstawione w dokumencie, który Spółka przekazuje w załączeniu.

Spółka dokona prezentacji dokumentu „#PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024” na stronie internetowej Spółki: https://www.pzu.pl/strategia
Załączniki
PlikOpis
Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024.pdfPrezentacja - #PZU Potencjał i wzrost - Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze. Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
compliance@pzu.plwww.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Sławomir NiemierkaDyrektor Zarządzający ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychSławomir Niemierka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk