• Odbierz prezent
PZU, Lotos, Dębica i 6 innych spółek - ostatnie dni na to by zgarnąć dywidendę

Wtym tygodniu inwestorzy z będą mieli ostatnią okazję by zapisać się na dywidendy 9 spółek, w tym dwóch należących do indeksu WIG20: Lotos i PZU. Sprawdźmy jak atrakcyjne opcje mogą to być dla inwestorów budujących portfele dywidendowe.

 

Ostatnie notowania z możliwością zakupu akcji z prawem do dywidendy (z uwzględnieniem cyklu rozliczeniowego T+2; w nawiasie dzień wypłaty dywidendy):

  • Lotos – 10 września (28 września)
  • NTT System – 10 września (3 października)
  • PZU – 10 września (3 października)
  • LUG – 10 września (19 września)
  • Mediacap – 11 września (4 października)
  • Korporacja Gospodarcza Efekt – 12 września (3 października)
  • Onico – 12 wrzenia (5 października)
  • Dębica – 12 września (14 grudnia)
  • Ferro – 14 września (2 października)

 

Stopa dywidendy

W gronie powyższych spółek nie ma żadnej, która oferowałaby stopę dywidendy choćby zbliżoną do dwucyfrowej, jakich w ostatnich tygodniach mieliśmy sporo. Najwyższą stopę dywidendy wśród analizowanych spółek oferuje PZU. W czerwcu walne zgromadzenie spółki zadecydowało o wypłacie 2,16 mld zł z zysku za 2017 rok w formie dywidendy (skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej PZU w 2017 roku wyniósł 2,91 mld zł, a jednostkowy zysk netto wyniósł 2,43 mld zł). Na jedną akcję spółki przypada 2,50 zł dywidendy, co daje stopę zwrotu na poziomie 5,9%. Pomimo tego, że w obecnym sezonie dywidendowym mieliśmy wiele spółek o wyższej stopie dywidendy, to ta od PZU również jest atrakcyjna.

Nienajgorszy poziom stopy dywidendy mają także 3 inne spółki. W przypadku Dębicy jest to 4,9%, w przypadku Efektu 4,5%, a w przypadku NTT System 4,4%. Nieco słabiej wypadają Onico (3,6%) i Mediacap (3,2%). Przy Ferro i LUG stopa dywidendy to już tylko odpowiednio 2,7% i 2,0%. Najsłabiej wypłaca Lotos, w przypadku którego 1,00 zł dywidendy na akcję daje 1,4% stopy dywidendy.

 

Historia wypłat

Najdłuższą historię wypłat dywidendowych spośród analizowanych spółek ma Dębica. Spółka wypłaca dywidendę regularnie już od ponad 15 lat i jest w tym względzie jednym z najsolidniejszych podmiotów na GPW. W ostatnich 3 latach wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję spadała, ale dywidenda za 2017 rok będzie najwyższą w historii spółki i prawie 3-krotnie wyższą od poprzedniej wypłaty. Co ciekawe, Altus TFI zgłaszał na walne zgromadzenie projekt uchwały z propozycją wypłaty jeszcze wyższej dywidendy (8,66 zł na akcję), ale ostatecznie walne zgromadzenie poparło rekomendację zarządu (6,50 zł na akcję).

Drugą spółką z bardzo mocną historią dywidend jest Efekt, który dokonuje wypłat regularnie już od ponad 10 lat. W ostatnich latach widoczny jest trend rosnącej wysokości dywidendy, który podtrzymuje wypłata za 2017 rok, będąca najwyższą w historii spółki.

PZU wypłaci dziewiątą dywidendę z rzędu. Po trzech latach z rzędu ze spadkiem wysokości dywidendy tym razem jej wysokość wzrosła i jest na przeciętnym poziomie w stosunku do wszystkich wcześniejszych wypłat.

Ósmą dywidendę z rzędu wypłaci Onico i choć będzie ona 2 razy niższa od poprzedniej, to i tak w dalszym ciągu możemy mówić o rosnącej dywidendzie w tej spółce. Oprócz poprzedniego roku Onico tylko raz wypłacał wyższą dywidendę od najbliższej.

Solidną historię wypłat ma także Ferro. Spółka wypłaci siódmą dywidendę z rzędu, ale będzie ona jedną z najniższych w historii spółki.

 

Podsumowanie

Wśród analizowanych spółek możemy wyróżnić 3, które stanowić mogą atrakcyjną opcję dla inwestorów budujących portfele dywidendowe. Pierwsza to oczywiście PZU ze względu na atrakcyjną stopę dywidendy za 2017 rok i długą historię wypłat, świadczącą o tym, że jest to solidny płatnik dywidendowy. Do tego należy wziąć pod uwagę również wielkość spółki i jej płynność, które zwiększają bezpieczeństwo inwestycji.  Atrakcyjnie wyglądają również Dębica i Efekt. Obie spółki mają bardzo długą historię dywidend, a Efekt w ostatnich latach systematycznie podwyższał wielkość dywidendy. W przypadku obu tych spółek stopa najbliższej dywidendy przekracza 4%, co może nie jest wysokim poziomem biorąc pod uwagę najlepsze tegoroczne wypłaty, ale i tak stanowi dość solidny zysk dla akcjonariuszy.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk