• Odbierz prezent
PZU i PGNiG z wyższymi zyskami, ale tylko ubezpieczyciel zamierza się nimi podzielić

Dwie czołowe spółki z GPW opublikowały dziś sprawozdania finansowe za I półrocze. Zarówno PZU, jak i PGNiG pochwaliły się dobrymi zyskami. Tylko jedna z nich przyznała, że planuje podzielić się nimi w przyszłości z akcjonariuszami.

 

PGNiG

Przychody ze sprzedaży PGNiG w I półroczu 2018 roku wyniosły 20,89 mld zł i były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 11,0%. Największe przychody generował segment ‘obrotu i magazynowania’ (15,53 mld zł), ale wykazał on minimalny spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy wzrost przychodów odnotowano w segmencie dystrybucyjnym – zwiększyły się one prawie pięciokrotnie, do poziomu 2,55 mld zł. Segmenty poszukiwania i wydobycia (1,83 mld zł), oraz wytwarzania (0,89 mld zł) wykazały nieznaczny wzrost. Wzrosły również przychody w pozostałych segmentach (0,09 mld zł).

EBITDA PGNiG wzrosła w I półroczu do poziomu 4,30 mld zł, czyli o 2,9%, a EBIT do poziomu 2,97 mld zł, a więc o 4,6%. PGNiG wygenerował w ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku zysk netto na poziomie 2,27 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,2%.

 

W samym II kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody wyniosły 7,64 mld zł i były wyższe o 6,6% niż przed rokiem. EBITDA wzrosła w II kwartale w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 15,5% do poziomu 1,63 mld zł, a EBIT o 26,2% do poziomu 0,97 mld zł. Sam wynik netto okazał się wyższy od ubiegłorocznego o 41,1% i wyniósł 0,70 mld zł.

Wyniki PGNiG okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

Na ten moment nie wiadomo, czy spółka podzieli się z inwestorami zyskiem, który wypracuje w tym roku. Za poprzedni rok nie wypłacono dywidendy. Prezes PGNiG, Piotr Woźniak, stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić jaka będzie rekomendacja zarządu w tej kwestii. Decyzja zostanie najprawdopodobniej podjęta, gdy znane będą wyniki za IV kwartał. O ile akcjonariusze, czyli przede wszystkim Skarb Państwa, nie będą wymagać dywidendy, to spółka zamierza inwestować spore sumy w segment dystrybucyjny.

 

Jak na razie giełda inwestorzy na GPW reagują pozytywnie na wyniki jakie zaprezentował PGNiG. Akcje spółki kontynuują wzrosty zapoczątkowane w połowie miesiąca i dziś osiągnęły 1,5-miesięczne maksima, rosnąc na początku sesji o 2,9%.

Z perspektywy technicznej dzisiejsze zachowanie akcji PGNiG jest niezwykle istotne. Wybita została bowiem strefa oporu przy poziomie 5,70 zł i w związku z formacją podwójnego dołka (dwukrotny test poziomu 5,30 zł) możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów do okolic strefy oporu 6,10-6,20 zł.

 

akcje pgnig 

 

PZU

W I półroczu 2018 roku PZU pozyskał 11,88 mld zł składki przypisanej brutto, czyli o 1,5% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto na działalności inwestycyjnej wzrósł o 73,6% r/r i wyniósł 5,26 mld zł. Spółka wygenerowała w ciągu II kwartałów zysk netto (wraz z zyskiem netto przypisanym właścicielom udziałów niekontrolujących) na poziomie 2,36 mld zł i był o 38,3 wyższy niż rok wcześniej.

W samym II kwartale składka przypisana brutto wzrosła o 4% r/r i 4% k/k i wyniosła 6,05 mld zł. Była również o 3% wyższa od konsensusu PAP. Zysk netto PZU w II kwartale to z kolei 0,78 mld zł, co oznacza wzrost o 55% r/r i 22% k/k. Jest on wyższy od konsensusu PAP o 2%.

"Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym uzyskany wynik był rekordowy i wyniósł 11,9 mld zł.” – wskazał w komunikacie Paweł Surówka, prezes PZU.

 

PZU ma dla akcjonariuszy oczekujących dywidendy lepsze wiadomości niż PGNiG. Spółka wskazuje, że jest nakierowana na kontynuację wypłat dywidendowych w kolejnych latach. PZU wypłaca dywidendy regularnie od podziału zysku za 2009 rok. Na tą za 2017 rok będzie można zapisać się jeszcze do 10 września (biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy zakupu akcji T+2).

"Nasze działania są kluczowe dla budowy długoterminowej wartości Grupy PZU, jak i dla osiągnięcia zysku przypadającego w formie dywidendy dla akcjonariuszy w kolejnych latach. Jeszcze w tym roku wypłacimy 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 r, co oznacza wzrost o 78,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku" - dodał prezes.

 

W przypadku PZU inwestorzy na GPW nie reagowali już tak pozytywnie jak w przypadku PGNiG. Akcje spółki na początku sesji zniżkowały o 1,7%, by później zacząć odrabiać te straty.

 

akcje pzu


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk