• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-07-07 15:03)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

39/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-07-07
Nazwa podmiotu:PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
Temat raportu:Złożenie wniosku o dopuszczenie Certifikatów Inwestycyjnych serii "AO" do obrotu giełdowego
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne, informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w imieniu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD („Fundusz”) informuje, że:

- w dniu 7. lipca 2021 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 79 519 Certyfikatów Inwestycyjnych serii "AO" Funduszu,
- w dniu 7. lipca 2021 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie ww. Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-07Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk