• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-06-15 16:14)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

31/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-06-15
Nazwa podmiotu:PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
Temat raportu:Uchwała poddana głosowaniu na NZI PZU FIZ Akord w dniu 14-06-2021
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 14 oie - uchwały, które były poddane głosowaniu na ZI;

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna (dalej: TFI PZU SA), będące organem funduszu PZU FIZ AKORD, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu kopię protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów PZU FIZ Akord, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2021 r. W protokole zawarto treść uchwały poddanej pod głosowanie oraz wyniki tego głosowania.


PlikOpis
Protokół NZI PZU FIZ AKORD_14-06-2021.pdfKopia protokołu ze ZZI PZU FIZ Akord - 14-06-2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk