• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-04-08 16:39)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

19/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-04-08
Nazwa podmiotu:PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
Temat raportu:Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów PZU FIZ AKORD na dzień 30-04-2021
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Zarząd TFI PZU SA podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 30 kwietnia 2021 r. na godzinę 9:00 Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów (dalej: Zgromadzenie) PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord (dalej: Fundusz) z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2020.
6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TFI PZU SA w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2020.

Jednocześnie, w przypadku, gdy aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) nie ulegnie zmianie i zostaną utrzymane w mocy obowiązujące na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia przepisy prawa związane z ograniczeniami w zakresie organizacji zgromadzeń, TFI PZU SA poinformuje indywidualnie uczestników, którzy złożyli świadectwa depozytowe, o podjętych działaniach w zakresie organizacji zgromadzenia, w tym technicznych aspektach przeprowadzenia zgromadzenia.PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-08Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk