• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-03-08 16:48)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

8/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-03-08
Nazwa podmiotu:PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
Temat raportu:Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2020 r.
Podstawa prawna§ 80 ust. 1 oie - stałe daty przekazywania w danym roku raportów okres.

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, będące organem funduszu PZU FIZ AKORD, działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), zawiadamia o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. PZU FIZ AKORD, który zgodnie z raportem bieżącym PZU FIZ Akrod nr 3/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., ustalony został na dzień 12 marca 2021 r.

Przedmiotowy raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19 marca 2021 r.PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk