• Odbierz prezent
PZU FIZ AKORD: raport finansowy (2021-03-03 10:45)
fot. freepik.com
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2021-03-03
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis


TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2021-02-05

data zakończenia subskrypcji

2021-02-26

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2021-03-02

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

5 000 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

317 274

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

317 274

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

122,88

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

865

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

865

wartość przeprowadzonej subskrypcji

38 986 629,12INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZEokreślenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcjiCI serii AŁ0865865INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘnazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego


INFORMACJE O KOSZTACHłączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

54 711,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty5 466,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00

(nazwa subemitenta)


c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa10 930,00

d) koszty promocji oferty17 738,00

(inne typy kosztów)
opłata za decyzję KNF o zatwierdzenie Prospektu przypadająca na emisję Ci serii AŁ oraz opłaty na rzecz KDPW i GPW
20 577,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

0,17

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Opłata w zakresie decyzji KNF o zatwierdzenie Prospektu, opłaty na rzecz KDPW, GPW oraz Sponsora Emisji, opłaty sądowe, notarialne związane ze zmianą treści Statutu Funduszu i koszty promocji planowanej oferty zostaną pokryte przez Fundusz. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez Towarzystwo

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCHsposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

gotówka

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:przedmiot wkładów pieniężnych
wartość wkładów niepieniężnych
waluta
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBYpodmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-03-03Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UEMałgorzata Król

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk