• Odbierz prezent
PZ CORMAY S.A.: Powiadomienie o transakcji otrzymane przez PZ CORMAY S.A. na podst. art. 19 MAR (2021-03-05 16:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji otrzymane przez PZ CORMAY S.A. na podst. art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. Spółka otrzymała od TOTAL FIZ – podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Konradem Łapińskim (Przewodniczącym Rady Nadzorczej) oraz Panem Tomaszem Markowskim (Członkiem Rady Nadzorczej) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, dokonanej w dniu 4 marca 2021 r. przez ww. podmiot blisko związany ("Powiadomienie").

W załączeniu Spółka przekazuje treść Powiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
TOTAL FIZ_PZ CORMAY S.A._05.03.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiosenna22
(ulica)(numer)
(22) 751 79 10(22) 751 79 11
(telefon)(fax)
office@cormay.plwww.cormay.pl
(e-mail)(www)
1181872269140777556
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2021-03-05Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk