• Odbierz prezent
PYRAMID GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r. (2021-06-25 17:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
PDG_Wykaz akcjonariuszy_ZWZ 2020.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PYRAMID GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-718Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al, Kraśnicka35
(ulica)(numer)
+48 81 307 00 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7123329787366481817
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-25Jacek WyszyńskiPrezes ZarząduJacek Wyszyński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk