• Odbierz prezent
PURE BIOLOGICS S.A.: Umowa na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB002 (2021-03-18 14:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Umowa na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB002
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 18 marca 2021 r. Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] powziął informację, że Spółka podpisała z instytutem badawczym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie [Instytut], umowę na wykonanie usługi badawczej obejmującej eksperymenty przedkliniczne w modelu zwierzęcym dla oceny parametrów farmakokinetycznych przeciwciała anty-AQP4. Instytut został wybrany na podwykonawcę w publicznym postępowaniu ofertowym zakończonym 17 marca 2021 r.

Usługa badawcza zostanie wykonana w ramach projektu PB002 [AptaPheresis], który dotyczy rozwoju filtra biomolekularnego zawierającego aptamery, przeznaczonego do terapii pacjentów cierpiących na Zespół Devica [neuromyelitis optica, NMO], rzadką neurologiczną chorobę autoimmunologiczną.

Badanie przedkliniczne będące przedmiotem umowy ma na celu pozyskanie danych na temat profilu utrzymywania się modelowego ludzkiego przeciwciała rekombinowanego anty-AQP4 [odpowiednika czynnika chorobotwórczego w NMO] we krwi królików po podaniu jednorazowym w schemacie eskalacji dawki. Równocześnie monitorowana będzie ewentualna toksyczność ostra badanego związku, która mogłaby zaburzyć procedurę aferezy w przyszłym badaniu. Emitent spodziewa się, że badanie może rozpocząć się [pierwsze dawkowanie przeciwciała anty-AQP4 zwierzętom] w trzecim kwartale 2021 roku, po uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Etycznej oraz pozyskaniu i kwarantannie zwierząt, a oczekiwany czas trwania całego badania to około dwóch miesięcy.

Wyniki uzyskane w opisywanym eksperymencie są niezbędne do prawidłowego zaplanowania kolejnego etapu badań przedklinicznych, w którym Spółka zamierza ocenić skuteczność usuwania określonego czynnika przez aptamerowy filtr biomolekularny.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.






MESSAGE (ENGLISH VERSION)











PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PURE BIOLOGICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-427Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duńska11
(ulica)(numer)
+48 570 00 28 29
(telefon)(fax)
info@purebiologics.comwww.purebiologics.com
(e-mail)(www)
8943003192021305772
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Filip JeleńPrezes Zarządu
2021-03-18Romuald HarwasWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk