• Odbierz prezent
PURE BIOLOGICS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. 23 czerwca 2022 r. (2022-06-23 16:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. 23 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”], przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r. [„ZWZ”]:

1. Filip Jeleń: 257 670 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 257 670 głosów, co stanowiło odpowiednio 34,21 % akcji na ZWZ i 34,21 % głosów na ZWZ oraz 11,43 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Augebit FIZ: 153 220 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 153 220 głosów, co stanowiło odpowiednio 20,34% akcji na ZWZ i 20,34 % głosów na ZWZ oraz 6,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Maciej Mazurek: 130 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 130 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 17,26% akcji na ZWZ i 17,26% głosów na ZWZ oraz 5,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Piotr Jakimowicz: 126 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 126 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 16,73% akcji na ZWZ i 16,73% głosów na ZWZ oraz 5,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

5. Andrzej Trznadel: 81 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 81 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,75% akcji na ZWZ i 10,75% głosów na ZWZ oraz 3,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 753 191 akcji uprawniających do wykonywania 753 191 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 2 254 000 i daje prawo do 2 254 000 głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PURE BIOLOGICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-427Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duńska11
(ulica)(numer)
+48 570 00 28 29
(telefon)(fax)
info@purebiologics.comwww.purebiologics.com
(e-mail)(www)
8943003192021305772
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Filip JeleńPrezes Zarządu
2022-06-23Romuald HarwasWiceprezes Zarządu
2022-06-23Petrus SpeeWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk