• Odbierz prezent
PURE BIOLOGICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (2023-01-24 21:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-01-24
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka", “Emitent"] informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ["GPW"] na podstawie Uchwały nr 54/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 450.000 [słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 27 stycznia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 450.000 [słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 stycznia 2023 r. i oznaczenia ich kodem ISIN "PLPRBLG00010".

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PURE BIOLOGICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-427Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duńska11
(ulica)(numer)
+48 570 00 28 29
(telefon)(fax)
info@purebiologics.comwww.purebiologics.com
(e-mail)(www)
8943003192021305772
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-24Filip JeleńPrezes Zarządu
2023-01-24Romuald HarwasWiceprezes Zarządu
2023-01-24Petrus SpeeWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk