• Odbierz prezent
PunkPirates S.A.: Zawiązanie Spółki Games 4Experience S.A. z siedzibą w Warszawie (2021-03-10 08:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
PunkPirates S.A.
Temat
Zawiązanie Spółki Games 4Experience S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 marca 2021 roku zawiązana została nowa spółka Games 4Experience S.A. z siedzibą w Warszawie ("Games 4Experience"), która skoncentruje się na produkcji gier wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem własnego zespołu deweloperskiego.

Kapitał zakładowy Games 4Experience wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Głównym akcjonariuszem jest 4Experience Sp. z o.o., która posiada 50,00% akcji. Emitent natomiast objął 20,00% akcji w kapitale zakładowym.

4Experience Sp. z o.o. to założone w 2015 roku studio świadczące usługi dla klientów biznesowych w technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Spółka zrealizowała ponad 150 projektów dla klientów takich jak Walmart, Ikea, Cisco, Strabag, Viessmann, Pfizer i wielu innych.

W ocenie Emitenta decyzja o zawiązaniu spółki Games 4Experience jest istotna ze względu na możliwość połączenia wzajemnego doświadczenia przy produkcji gier wirtualnej rzeczywistości. Emitent wspierać będzie projekt swoim doświadczeniem w produkcji, publikacji oraz marketingu gier, natomiast 4Experience Sp. z o.o. wspierać będzie projekt swoim wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami deweloperskimi. Dodatkowo Emitent, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, nie wyklucza możliwości zapewnienia dodatkowych środków na zwiększenie skali działalności Games 4Experience poprzez jej dokapitalizowanie, a docelowo wprowadzenie do obrotu na GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PunkPirates S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
22 567 00 0022 567 00 01
(telefon)(fax)
www.punkpiratres.io
(e-mail)(www)
113-268-28-30141064373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Maciej HazubskiPrezes ZarząduMaciej Hazubski
2021-03-10Wojciech PrzyłęckiWiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk