• Odbierz prezent
PunkPirates S.A.: Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych (2021-10-26 17:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
PunkPirates S.A.
Temat
Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 7 października 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") wydał oświadczenie nr 1196/2021 o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja („Akcje"), wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. Akcje zostały oznaczone kodem PLIQPRT00041.

Rejestracja Akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLIQPRT00033, w których zostało wykonane prawo objęcia Akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PunkPirates S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-071Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
22 567 00 0022 567 00 01
(telefon)(fax)
www.punkpiratres.io
(e-mail)(www)
113-268-28-30141064373
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Leszek KrajewskiPrezes ZarząduLeszek Krajewski
2021-10-26Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk